Skicentrum Deštné

Máme společnou vášeň

/cs/philosophy/ /sk/philosophy/ /en/philosophy/

Philosophy

Áno, aj FRONT má svoju filozofiu a kréda, podľa ktorých pristupujeme ku všetkému, čo nám prejde pod rukami. Špičkou ideologických kvádrov pyramídy je pravda. Naša práca musí vychádzať z pravdivých informácií – len tak sa môže ku klientovi dostať niečo, čo sa absenciou pravdy nerozdrobí na prach. Samotný názov FRONT je esenciou toho, ako sa snažíme pristupovať sami k sebe, ku našej práci a v neposlednej rade ku našim klientom. Neustále nastavovanie zrkadla sebe samým nie je paranoia, ale najdôležitejší element procesu. Len tak si múžeme stáť za tým čo robíme, len tak môžeme ctiť umenie povedať nie, ak je to eticky neprijatelné, len tak môžeme cítiť úctu ku sebe navzájom ako kolegovia.
Na druhú stranu, nič nie je čiernobiele, takže alibizmus si do rozhodovania nepúšťame. Nemáme potrebu sa skrývať za
velké slová a vlastnú hrdosť podporujeme jednoduchými, ale dostatočne silnými a transparentnými činmi. Sme stále v strehu a stojíme vpredu tak, aby nás bolo vidieť. Sme FRONT.